vai phải

MỚI NHẤT

Bị bắt ở Mỹ vì xăm hình cho con trai 10 tuổi

Tranh cãi xung quanh việc xăm cho trẻ vị thành niên vẫn chưa đi đến kết quả sau hơn 100 năm. Điều này được thể hiện rõ qua luật của các tiểu bang ở Mỹ....