cố vấn quân sự nổi tiếng

MỚI NHẤT

BST 86+ hình xăm Gia Cát Lượng đẹp nhất 2022

1. Hình xăm Gia Cát Lượng có ý nghĩa gì? Gia Cát Lượng (hay còn gọi là Khổng Minh – Kong Ming) là một quân sư nổi tiếng trong thời Thục Hán và là một biểu tượng trí tuệ “kinh điển” của văn hóa Trung Quốc. Trong nghệ thuật xăm...